మరొక ప్రేమ పాట

6/13/2009 - రాసింది karthik at Saturday, June 13, 2009
మొదటగా disclaimers:
నేను రాసే పాటలు పాడాలని ప్రయత్నిస్తే ఆ తర్వాతి పరిణామాలకు నేను భాధ్యుణ్ణి కాదు. పోలీసులు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసినా, చుట్టు పక్కల వాళ్ళు మిమ్మల్ని పిచ్చాసుపత్రిలో చేర్చినా నేనూ జవాబుదారి కాదు. :) :)
ఇంతకు ముందు నేను రాసిన టపాలు చూసిన ప్రజలు నాలో ఒక "ఉదయించే కవి" ని చూశాము అని అన్నారు. రూలూ ప్రకారం నేను "నేనా?? కవినా??" అనాలి. ఇంకొ పక్క నుండి ఒకరు "రచయితగారూ " అని అరవాలి కానీ నేను వాడేది సంతూర్ సోప్ కాదు. సినితారలు వాడే లక్స్. అందువల్ల ఏమీ అనడం లేదు. :) :)

ఇక ఈ రోజు విషయానికి వస్తే ప్రస్తుతం ఆంధ్ర దేశం లో అమ్మాయిలను వేదించే ట్రెండ్ నడుస్తుంది కద. అందుకని అలాంటి అమ్మాయిల కోసం ఈ పాట రాశాను. ఇది కామెడీగా అనిపిస్తే నేనేమీ చెయ్యలేను. అమ్మాయిలకు సానుభుతి మాత్రం తెలుపుతాను. :( ఈ విషయం మీద చాలా మంది ప్రజలు బల్లలు గుద్ది, కుర్చీలు విరక్కొట్టి ఎన్నో చెప్పారు/చెప్తారు. మా ఇంట్లొ బల్లలు లేవు కనుక నేను ఇది రాస్తున్నాను.

అమ్మాయి:
నన్ను వేధించే శాడిస్టువు నువ్వేనని కళ్ళు పొడిచే ఆ శనిగాడివి నువ్వేనని
నాకు డౌటొచ్చింది, డౌటు క్లియర్ అయ్యింది,
అన్నీ క్లియర్ అయ్యి ఈ ఖర్మ మొదలైంది.
పోశాడండీ ఆసిడే మరి..మండుతూ ఉందిలే ఇది. .
పోశాడండీ ఆసిడే మరి..మండుతూ ఉందిలే ఇది. .

అబ్బాయి:
నిజంగా...నిజంగా ఇలా ఈ రొజే తొలిసారిగా
పోశానండీ ఆసిడే మరి.. సూపరుగా ఉందిలే ఇది.
పోశానండీ ఆసిడే మరి.. సూపరుగా ఉందిలే ఇది.
ఈ కాంత లోన దాగి ఉంది నిర్మలత్వము
తన వైపు నన్ను లాగుతోంది మాయకత్వము..

అమ్మాయి:
నీ చేతిలోన దాగి ఉంది మోండి ఆసిడు..
అది తాకగానే భగ్గుమంది పిచ్చి ముఖము...
అబ్బాయి:
ఇద్దరిదీ ఒకే స్థితి ఏమిటి ఈ పరిస్థితి..
అమ్మాయి:
ఇద్దరిదీ ఒకే స్థితి ఏమిటి ఈ పరిస్థితి..
అబ్బాయి:
బలుపు గుర్రమెక్కి యువత చెయ్యమంది శ్వారీ..
అమ్మాయి:
పోశాడండీ ఆసిడే మరి..మండుతూ ఉందిలే ఇది. .
పోశాడండీ ఆసిడే మరి..మండుతూ ఉందిలే ఇది. .
అబ్బాయి:
నా ఈడు నేడు పాడుతోంది బీరు దండకం..
నా ఒంటి మీద నిండి ఉంది బారు మండలం..
అమ్మాయి:
నా పాత బొబ్బ రేపుతోంది కొత్త నరకం..
నా సత్తువంత పీర్చుకుంది కత్తి గాయం..
కనిపిస్తే ఖర్మే కాలీ.. కాల్చేస్తా ఒకేసారి..
ఆడజన్మ ఎత్తినోళ్ళ ఖర్మ ఈ పరిస్థితి..

it seems gone are those days where girls have rosy dreams about their relationships :(

-కార్తీక్