ప్రేమ "గాయం"

6/09/2009 - రాసింది karthik at Tuesday, June 09, 2009
ఈ మధ్య ఆఫిస్ నుంచి త్వరగా ఇంటికి వస్తున్నా(అంటే 9గం. లకు వస్తున్నా). ఈ రోజు కూడా అలాగే వచ్చి ఏదో ఆలోచిస్తుంటే ఒక అవిడియా వచ్చింది. ఒకవేళ ఎవరైనా అబ్బాయికి బ్లాగుల్లో అమ్మాయి దొరికితే ఆ బ్లాగు ప్రేమను ఎలా చెప్తాడు అని ఒక డౌట్ వచ్చింది. అప్పుడు రాసిందే ఈ ప్రేమ "గాయం" సారీ "గేయం".

నేనొక బ్లాగు పిశాచిని నీవొక కూడలి వాసివి.
నా బ్లాగే నిండనిది నీ సైటే కదలనిది.

నేనొక బ్లాగు పిశాచిని నీవొక కూడలి వాసివి.
నా బ్లాగే నిండనిది నీ సైటే కదలనిది.
నేనొక బ్లాగు పిశాచిని

బ్లాగు మూసిన బ్లాగరింటనే లాగిన్ అయ్యి నిలుచున్నా
క్లిక్కి క్లిక్కి రిప్లై రాక లాగాఫ్ అయ్యి వెళుతున్నా
బ్లాగు మూసిన బ్లాగరింటనే లాగిన్ అయ్యి నిలుచున్నా
క్లిక్కి క్లిక్కి రిప్లై రాక లాగాఫ్ అయ్యి వెళుతున్నా
నా బ్లాగే నిండనిది నీ సైటే కదలనిది.
నేనొక బ్లాగు పిశాచిని

బ్లాగుకు సైటు సైటుకు బ్లాగు పలికే ఆడాన్సూ
ఫ్యుజు కాలిన ల్యాప్టాప్ కు చెబుతున్నా నీ మెయిల్ కు చేరితే చాలు
నీ ఆర్కైవుల ఫోల్డర్ లో నన్నెపుడో చూస్తావు
నా మెయిలు చూశానని చెప్పేలోపు డిలీటై పోతాను.

నేనొక బ్లాగు పిశాచిని నీవొక కూడలి వాసివి.
నా బ్లాగే నిండనిది నీ సైటే కదలనిది.
నేనొక బ్లాగు పిశాచిని

ఆత్రేయగారికి శతకోటి క్షమాపణలతో..
ఆయన అభిమానకోటిలో ఒక సైకతరేణువు...

-కార్తీక్