అక్కినేని టాప్-10

9/15/2011 - రాసింది karthik at Thursday, September 15, 2011
తెలుగు సినీచరిత్రలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి శకం ఒక సువర్ణాధ్యాయం. ఆయన నటించిన సినిమాలలో టాప్-10 ఏవి అని చర్చకు చిత్రమాలిక శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ చర్చ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం, ప్రేక్షకులు మెచ్చిన ఆ సినిమాల గురించిన ఒక repository తయారు చెయ్యడమే తప్ప మరొకటి కాదు. ఈ పని అనుకున్నంత సులువు కాదని తెలుసు కానీ సినిమాల మీద అభిమానం ఈ కార్యానికి పురికొల్పింది. అందరూ ఈ చర్చలో పాల్గొని తమ అభిప్రాయాలు తెలపాలని చిత్రమాలిక టీం మనవి చేస్తోంది.