చిత్రమాలిక లో విజయ సౌరభాలు

4/17/2011 - రాసింది karthik at Sunday, April 17, 2011
తెలుగు చిత్ర చరిత్రలో విజయ బ్యానర్ కు ఉండే ప్రత్యేకత తెలిసిందే.. చిత్రమాలికలో విజయా వారి సినిమాల గురించి వ్యాస పరంపర కోసం కొన్ని రోజులుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం.. అవి కొంత వరకూ ఫలించి ఈ రోజు ప్రముఖ బ్లాగర్ తృష్ణ గారు పాతాళ భైరవి సినిమా గురించి రాశారు.. ఇవే కాక విజయా వారి సినిమా గురించి మరికొన్ని వ్యాసాలు విషయాలు సేకరించి చిత్రమాలిక పాఠకులకు అందించాలని మా ప్రాయత్నం..  ఎవరికైనా విజయా వారి సినిమాల గురించిన విషయాలు పాఠకులతో పంచుకోవాలంటే దయచేసి నన్ను సంప్రదించండి(karthikeya.iitk@జీమెయిల్)

-కార్తీక్