మిష్టర్ పర్‌ఫెక్ట్ ఎందుకు బాగుంది?? చిత్రమాలిక లో

4/25/2011 - రాసింది karthik at Monday, April 25, 2011
మిష్టర్ పర్‌ఫెక్ట్ సినిమా ఎందుకు హిట్ అయ్యింది??
ప్రభాస్ వల్లా?? కాజల్ వల్లా?? లేక దర్శకుడి వల్లా??

ఇక్కడ చదవండి !!!