ఎంతమందికి ఈ పాట తెలుసు???

3/28/2011 - రాసింది karthik at Monday, March 28, 2011
గుప్పెడు మనసు సినిమాలో ఉన్న "నేనా పాడనా" అనే ఈ పాట గురించి మీకు తెలుసా??? చిత్రమాలికలో ఈ పాట పై వచ్చిన వ్యాసాన్ని ఒకసారి చదవండి.. ఇక్కడ నొక్కండి