బెంగళూరు తెలుగు బ్లాగర్ల సమావేశం..

4/22/2010 - రాసింది karthik at Thursday, April 22, 2010
ప్రజలారా!
ఈ ఆదివారం లాల్ బాగ్ లో నాకు తెలిసిన  కొందరు తెలుగు బ్లాగర్లు సామావేశం అవుతున్నారు.. ఉదయం 11గం లకు సమావేశం మొదలుపెట్టాలని అభిలాష.. కనుక ఎవరైనా పాల్గొనాలని అనుకుంటే నాకు మీ మెయిల్ ఐడీ ఇవ్వగలరు..
ఈ సమావేశానికి అజెండాలు గాడిదగుడ్డులు ఏమీ లేవు.. జస్ట్ సరదాగా కాసేపు మాట్లాడుకుందామని ఒక చిన్న ప్రయత్నం..     మరేమీ ఆలోచించకుండా వచ్చేయండి..  లాస్ట్ టైం మేము కొందరం కలిసినప్పుడు 3గంటలు 3 నిమిషాల్లా గడిచిపోయాయి..  ఒకవేళ మీరున్న ప్రదేశానికి లాల్ బాగ్ చాలా దూరమైతే మీరే ఒక ప్లేస్ చెబితే మేము అక్కడికి రావటానికి ప్రయత్నిస్తాం..  లాల్ బాగ్ అని ఎందుకనుకున్నాం అంటే అక్కడ మనం కూచొని మాట్లాడుకోవడానికి స్థలం అది బాగుంటుంది.. నగరం లోని మిగతా ప్రాంతాల్లాగా రణగొణ ధ్వనులు ఉండవు.. 

నా మెయిల్: karthikeya.iitk@జీమెయిల్.com

-కార్తీక్