ఎన్నెన్నొ జన్మల భంధం!!!

7/11/2008 - రాసింది karthik at Friday, July 11, 2008
'ఎన్నెన్నొ జన్మల భంధం నాదీ నీది, ఎన్నటికీ మాయని ...' అని కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం ప్రజలు పాటలు పాడుకొనేవారు. ఈ మధ్య కాలం లో ఈ పాట వల్ల పాపులర్ ఐన వాళ్ళు ' కాంగ్రెస్-కమ్యునిస్టులు ' , ' సుమన్-ప్రభాకర్ ' దేశ ప్రజలందరూ కరుణానిధికి కళ్ళాద్దాల మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో వీళ్ళ మధ్య కూడా అంత ప్రేమ వుంది అనికున్నారు. కొందరైతే వీళ్ళు సోల్ మేట్స్ అని కూడా అనుకున్నారు. కానీ నాకు తెలుసు వీళ్ళు రూం మేట్స్ కూడా కాదని. నిప్పు లాంటి నిజం లేటు గా వచ్చినా లేటెస్ట్ గా వచ్చింది. మన్మొహానుడి అణువంత ప్రేమకు ' అమ్మ ' ఆశీస్సులు ఇవ్వడం తొ కమ్యునిష్టులకు ఎక్కడో కాలింది. ఏమైనా అమ్మ కద, కాదనలేదు. కానీ ఆ ప్రేమను ఇలానే చూస్తూ ఉంటే ప్రజలు కమ్యు 'నిష్ట 'ను శంకిస్తారు. అందుకని ఈ-టీవీ ప్రభాకర్ అమెరికా పొయినట్లు వీళ్ళు బెంగాల్ కు పోతాం అని అల్టిమేటం ఇచ్చారు. వీళ్ళు బెంగాల్ పొయినా, ఉత్తర్ ప్రదేశ్ నుంచి కుస్తీ పోటీలకు ఢిల్లీ వచ్చే ములాయం ఉన్నాడు, వాడు ఒక్క సారి చెప్తే 39 సార్లు చెప్పినట్టు అని అమ్మ కు బాగా తెలుసు. కానీ వాడికి ఏనుగంటే చచ్చే భయం. అందుకని అమ్మ వెంటనే ఏనుగు ను తరిమేసింది. ఇదే ఏనుగు అమ్మకు 'ప్రతిభా ' అవార్డు వచ్చేందుకు బాగా సహాయం చేసింది. అయినా అమ్మ తరిమేసింది ఎందుకంటే అవర్డు రానే వచ్చింది ఇక ఐదేళ్ళ వరకు ఢోకా లేదు. ఇదంతా చూస్తున్న రావణ సేవకులకు ఒళ్ళు మండింది. ప్రేమను తిరస్కరించినా ప్రేమికుల రొజును 'రాఖీ ' గా నామకరణం చేసినా అది మాకే చెల్లింది అన్నారు. అప్పుడే నిద్ర లేచిన 'గని పుత్రుడు ' బెంగళూరు నుంచి వెంటనే ఢిల్లీ రైలెక్కడు. కానీ ఈ తూగు మొహం ఏ.సి. ఆన్ చేస్తూనే నిద్ర పోతాడని అమ్మ భయం. అందుకని మరోసారి 'ఎన్నెన్నొ జన్మల భంధం .... ' అని మేఘ సందేశం పంపించింది. దానికి వరంగల్ నుంచి తెలం ' గానం ' లో జవాబు వచ్చింది. అమ్మకు ఈ గానం గురించి బాగా తెలుసు. అందుకే అర్థం అయినా కానట్లు నటించింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇదే పల్లవి మరొక భార్యా భాధితుడు విడాకులు తీసుకుని కూడా పాడుతున్నాడు. ఇంతలో మొహాన్ కి బాగా రోషం వచ్చింది. మా అమ్మ తో పాటలా? దమ్ముంటే నాతో పాడండి అని తను కూడా మొదలు పెట్టాడు ' ఎన్నెన్నొ జన్మల భంధం .... '