విజ్ఞాపన

6/10/2008 - రాసింది karthik at Tuesday, June 10, 2008
బ్లాగ్ మిత్రులకు స్వాగతం. ఈ కింది విషయం గురించి వ్యాఖ్యల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలు తెలుపగలరు.

ఒక మనిషిని నమ్మటం మరియు ఒక మనిషి నుంచి ఏదైనా ఆశించటం ఒకటేనా? ఒక వ్యక్తి మనలను మోసగించడు అని అనుకుంటాం. ఇది నమ్మకమా లేక మన ఎక్స్పెక్టేషనా?

నాకు నేర్పిన సిద్దాంతం ప్రకారం 99 మంది మనలను మోసగించినా, 100వ వ్యక్తిని నామ్మాలి. ఇలాంటిదే యండమూరి గారు 'ప్రియురాలు పిలిచే లొ చెప్పారు. ఇది ఎంత వరకూ సమంజసం?? ఎంత వరకు ప్రాక్టికల్??

మీ అభిప్రాయాలు దయ చేసి తెలుపగలరు.

-కార్తీక్