బ్యాట్స్ మన్ ఆత్మ ఘోష

8/01/2010 - రాసింది karthik at Sunday, August 01, 2010
శ్రీలంక తో జరుగుతున్న టెస్ట్ సీరీస్ సందర్భంగా మన బ్యాట్స్ మన్ గురించి గూగుల్ బజ్ లో కొంత చర్చ జరిగింది అప్పుడు వచ్చిన ఆలోచనే ఈ బ్యాట్స్ మన్ ఆత్మ ఘోష.. 

పడిపోయే వికెటూ నీకు పరుగూలెందుకే, బైరన్నరూ నీ తోడు లేడులే
విరిగిపోయే బ్యాటూ నీకు బంతులెందుకే, పిచ్ ఎప్పుడో  ట్యాంపరాయలే
నీకిది అర్థం కాని బౌన్సమ్మా, బలిసి మా రన్నర్ వదిలెను నిన్నటి నీ హ్యాండిల్

పడిపోయే వికెటూ నీకు పరుగూలెందుకే బైరన్నరూ నీ తోడు లేడులే
విరిగిపోయే బ్యాటూ నీకు బంతులెందుకే పిచ్ ఎప్పుడో  ట్యాంపరాయలే

చెదిరాయి నీ స్టంప్స్ పిచ్చిగా అం పైరు రెఫరీ గాథగా
చిన్నారి బెయిల్స్ కన్నీటి సింబల్స్ కాగా.. ఆ..
స్పిన్నర్ టర్నూ పెంచగా బ్యాటూ గ్లవ్స్ జారగా..
గ్రౌండులో డ్రింక్స్ ఖాళీ అయిపోగా..
మండుటెండలో మసివై.. ఐసుకప్పులో పుల్లవై
అలసే బ్యాటూ నీవై బౌన్సులకే బలి పశువై..

పడిపోయే వికెటూ నీకు పరుగూలెందుకే బైరన్నరూ నీ తోడు లేడులే
విరిగిపోయే బ్యాటూ నీకు బంతులెందుకే పిచ్ ఎప్పుడో  ట్యాంపరాయలే

బ్యాటింగ్ అంటేనే తిప్పలే, వచ్చే బాల్సన్నీ నిప్పులే, మేడిన్ ఓవర్లో తలంతా వాచిపోయే
తన పాత్ర మార్చింది కాప్టనే తనతో ఆటాడింది కోచులే
లంచ్ బ్రేక్ కి వికెట్లన్నీ కొండెక్కి పోయే
తగిలే బౌన్సరూ నీకే జారిపడే పన్నూ నీదే
మిగిలే టెయిలెండరు వేరే మతి తప్పే ప్లేయరే

పడిపోయే వికెటూ నీకు పరుగూలెందుకే బైరన్నరూ నీ తోడు లేడులే
విరిగిపోయే బ్యాటూ నీకు బంతులెందుకే పిచ్ ఎప్పుడో  ట్యాంపరాయలే


మహా రచయిత వేటురికి శతకోటి క్షమాపణలతో
-కార్తీక్
 

మాతృదేవోభవ సినిమాలోని ఒరిజినల్ కోసం ఇక్కడ నొక్కండి ..నాకు ఈ అవిడియా వచ్చేందుకు కారణమైన ప్రపీసస అధ్యక్షులు జో,బంతి గార్లకు  ఈ పైత్యం అంకితం.. :P