ప్రమాదవనం: హోస్టే ఘోస్టైతే!!!

10/05/2009 - రాసింది karthik at Monday, October 05, 2009
ఈ టపా గురించి పెద్ద ఉపోద్ఘాతాలు అవసరం లేదు. టైటిల్ చూస్తే చాలు!!!
అవును నిజం. ఈ సారి ప్రమాదవనం లో వాళ్ళూ వీళ్ళూ కాకుండా ఏకంగా మన మలక్పేట్ రౌడీ నే ఇంటార్వ్యు సారీ తుంటర్వ్యు చేశాం.

ఈ సారి మన రెగులర్ హోస్ట్ విస్కాన్సిన్ విశాలక్షి గారు నివార్య కారణల వల్ల రాలేక పోయారు దానికి ప్రజలందరూ ఆమెకు ధన్య వాదాలు తెలుపుతున్నారు. ఇక ఆమె స్థానం లో మన స్పెషల్ హోస్ట్ బెంగుళూరూ బనజ గారు వచ్చారు. ఈమె అసలు పేరు వనజ, బెంగాలీలు ఎక్కువగా ఉన్న ఆఫిస్ లో పని చేసి "వ" మర్చిపోయారు.

బనజ గారు మైక్ ముందుకు వచ్చి తన ముక్కు తో నేలను తాకి తనదైన శైలిలో అందరికి నమస్కారం చేశారు. అందరూ ఆమె కింద పడ్డ చిల్లర ఏరుకుంటున్నారని భ్రమ పడ్డారు. అది గమనించి ఆమె జీవితమే ఒక భ్రమ అని ఒక గొప్ప నిజాని చెప్పి ప్రజల కళ్ళు తెరిపించి, కాళ్ళు విరకొట్టి జ్ఞానొదయం చేశారు.
ఇక తుంటర్య్వు షురు...
బె.బ: ఈ రోజు మన కార్యక్రమం లో వచ్చేది ఎవరో మీకు తెలుసా? (బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో తెలుసా తెలుసా తెలుసా)
ఎవరైతే ఆంధ్రా లో పుట్టి అమెరికాలో ఉన్నారో,
ఎవరైతే ఒకానొక లండన్ సర్జన్ ఆన్ లైన్ జీవితాన్ని కుక్కలు చింపిన విస్తరి చేశారొ...
ప్రజలు: ఇంత ఓవర్ అక్షన్ వద్దు. మలక్పేట్ రౌడీ అని ముందే చెప్పారు.
మ.రౌ: అందరికి కెలికాస్కారం, నా గురించి పెద్దగా చెప్పుకోవల్సిన పని లేదు.
బె.బ: అవును సార్.. మీ గొప్ప మీరు చెప్పుకుంటే బావోదు.
మ.రౌ: మరి ఇక మొదలు పెడదామ?
బె.బ: సార్, మీరు ఇంతమందిని తుంటర్వ్యు చేఆరు కద, మీకు ఎవరైనా తుంటర్య్వు ఇస్తాం అని చెప్పి పారిపోయారా?
మ.రౌ: ఓ, ఎందుకు లేదు. ప్రతీ వారం ఇద్దరు ముగ్గురు పారిపోతుంటారు..
బె.బ: సార్, మీరు చేసిన అన్ని తుంటర్వ్యులలొ అతి గొప్ప తుంటర్వ్యు ఏది?
మ.రౌ: (కొద్దిగా ఎమోషనల్ అయ్యి) ఏదని చెప్పనూ, ఎన్నని చెప్పనూ...
బె.బ: ఒకటి చెప్తే చాలు సాఇ. మిగతావి బ్లాగులో చదువుకుంటాం.
మ.రౌ: అక్కడే మీరు నన్ను మరీ మొహమాట పెడుతున్నారు. నేను కనీసం ఒక పది చెప్పాలని ప్లాన్ చేసాను. ప్చ్..
బె.బ: (స్వగతం లో) ఓరి నాయనో.. చక్కగా వచ్చి చిక్కగా ఉన్న రెల్లు పొదల్లో కాలు పెట్టినట్లు ఉన్నాను.
మ.రౌ: ఐనా మీరు ఒక్కటి అని అంత వీజీగా చెప్తే ఎలా? నెత్తి మీద ఉన్న జుట్టులో ఏది నచ్చిన వెంట్రుక అంటే ఏమని చెప్పను??
బె.బ: (కళ్ళల్లో నీళ్ళతో) సార్, నాకళ్ళు తెరిపించారు సార్, తెరిపించారు....
మ.రౌ: సరే సరే ఇంత చిన్న విషయానికే ఇలా ఐపోతే మీరు ఇక తుంటర్వ్యు ఏం చేస్తారు? ముందు ఒక బ్రేక్ చెప్పండి..
బె.బ: (తెలుగు సినిమాలో సెకండ్ హీరోయిన్లా) బ్రేక్. చూస్తునే ఉండండి నిరంతర వార్తా స్రవంతి, టీ.వీ.0.5
------------------------------------------------------------------------------------------
వాణిజ్య ప్రకటన:
పని మనిషితో సమస్యా??
పాల వాడితో గొడవ???
పేపర్ వాడితో గాభరా??
ఐతే వెంటనే మీరు తుస్ సబ్బుని కొనండీ. లక్కీ డ్రాలో గెలిస్తే ప్రముఖ నటి కొయ్యా కరన్ గారితో మీ ఇంటి పనులన్నీ చేయించుకోండి.
తుస్ సబ్బు..మీ వంటినే కాదు..ఇంటిని కూడా శుభ్ర పరుస్తుంది.
------------------------------------------------------------------------------------------

బె.బ: మొదటి బ్రేక్ తట్టుకున్న ప్రజలకు మరోసారి కెలికాస్కారం..
మ.రౌ: అక్కో జల్దీగా కానీ రాదేం?
బ.బె: వస్తున్నా మలకన్నా, మీ దగ్గరికే వస్తున్నా..

బె.బ: ఇప్పుడు మలక్న్న గారితో మాట్లాడ్డానికి ఒక స్పెషల్ వ్యక్తిని పిలుస్తున్నాను...
మ.రౌ: ???
(బ్యక్ గ్రౌండ్లో ఎవరు? ఎవరు? ఎవరు?)
బె.బ:
ఎవరైతే శ్రీకాకుళం లో పుట్టి యావత్ బ్లాగ్లోక ప్రజలందరి అభిమానం చూరగొన్నారో?
ఎవరైతే బ్లాగ్లోకంలో ఫేక్ ఐ.డి. లను తుడిచిపెట్టాలనే సంకల్పంతో తన పొలాన్ని అమ్మకానికి పెట్టారో
ఎవరైతే ఇస్త్రి వాద కథలను పుంఖానుపుంఖాలుగా రాస్తున్నారో
ప్రజలు: యెహె.. మాయదారి సోది..తొందరగా చెప్పి చావండి
బె.బ: కార్మిక హృదయ నేత, జన విజ్ఞాన ప్రదాత, మలక్పేట్ మెంటల్ మన విశిష్ట అతిధి.
మ.మె: సాధారణంగా నేను ఇలాంటి భూస్వామ్య వర్గాల ప్రోగ్రాంలలో పాల్గొనను. కానీ దీనిలొ పాల్గొంటాను ఎందుకంటే ఈ హోస్టుకు నాకు ఎటువంటి జాతి వైరం లేదు కనుక.
బె.బ: (స్వగతం లో) జాతి వైరమా!!! అది జంతువుల మధ్య కదా ఉండేది
బె.బ: సార్ మీ గురించి కొంత ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తారా?
మ.మె: ఎవరనుకున్నావు, నన్నేమనుకున్నావు???
బె.బ: మనిషివైతే కాదని ఇందాకే తేలిపోయింది. ఎవరో చెప్పు
మ.రౌ: మా తుగ్లక్ ఎమోషనల్ ఐతే ఇలానే ఉంటుంది. కోపం వస్తే మిమ్మలని లేడీ విలన్ గా పెట్టి కథ రాసేయగలడు.
బె.బ: వీడి *%$@
మ.మె: ఓయ్ రౌడి, నువ్వు ఏకలింగం ఒకరేనని ఎందుకు ఒప్పుకోవ్??
మ.రౌ: వెరీ సింపుల్. ఒకరే కాదు కాబట్టి.
మ.మె: ఇది నీలాంటి సామ్రాజ్యవాద, భుస్వామ్య, పెట్టుబడిదారి, ఆస్తిక, అగ్రకుల వర్గాలకు అలవాటే..
మ.రౌ: నీ సరసం పాడుగాను..నా ఆర్కుట్ కమ్యునిటీలు కూడా అనీ లేవు కదరా
మ.మె: అసలు ఈ రౌడీ ఒక రౌడీనే కాదు. కేడి కూడా.. లేకపోతే మీ బుర్ర తింటానని ఒపన్ గా బ్లాగులో రాస్తాడా..
మ.రౌ: అబ్బ చా?
మ.మె: అసలు ఈ రౌడి రౌడీ, హైదరాబాదుకు చెందిన వాడు. అసలు హైదరాబాదు ఒక ఊరేనా? ఆ ఊరిలో అందరూ అచ్చా అచ్చా అంటూ కచ్చ కచ్చగా పుచ్చిపొయిన హింది మాట్లాడుతారు.
మ.రౌ: పిచ్చి నా తుగ్లకూ, అక్కడ మాట్లాడేది హిందీ కాదు.. ఉర్దూ.
మ.మె: అసలు ఈసారి నా కథలో హైదరాబాదునే విలన్ గా చేస్తాను.
మ.రౌ: పండగ చేసుకో..
మ.రౌ: ఒక విషయం చెప్పు, దేవుడంటే ఎందుకు నీకంతా కోపం?
మ.మె: ఎందుకంటే.... మాకు ఎవరో ఒకరిని వ్యతిరేకించకపోతే మాకు నిద్ర పట్టదు. దేవుడైతే నోరు లేని వాడు కనుక ఎమన్నా పర్లేదు.
మ.రౌ: అబ్బో చాల గొప్ప లాజిక్. కులగజ్జికి మీరు వ్యతిరేకులు కద మరి నువ్వు "కర్మ" అని ఎందుకు తగిలించుకున్నావ్?
మ.మె: అది నాకు నేనే ఇచ్చుకున్న బిరుదు. నాకు టెక్నాలజీలో తెలియనిది అంటూ ఏమి లేదు అందుకని.
బె.బ: ఇప్పుడు ఒక పెద్ద బ్రేక్. నాకు తల తిరుగుతొంది.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
గర్ర్ర్ర్ బుర్ర్ర్ర్ర్ తుర్ర్ర్
గర్ర్ర్ర్ బుర్ర్ర్ర్ర్ తుర్ర్ర్
గర్ర్ర్ర్ బుర్ర్ర్ర్ర్ తుర్ర్ర్
అంతే మరి, ప్రకటనలు ఇచ్చే సాహసం ఎవరూ చేయలేదు.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
బె.బ: వామ్మో, అప్పుడే బ్రేక్ ఐపోయిందా? నాకు తల నొప్పి ఇంకా తగ్గలేదు.
మ.మె: మీలాంటి, ఆస్తికులకు ఇలాంటి నొప్పులు వీజీగా వస్తాయి.
మ.రౌ: మీలాంటి నాస్తికులకు రానేరావు. ఎందుకంటే తల అనేది ఉన్నా లోపల ఏమీ ఉండదు కద.
మ.మె: ఓయ్ రౌడీ, నీ తిక్క ఎలాకుదర్చాలో నాకు బాగా తెలుసు. అందుకే ఇప్పుడు ఒక గొప్ప వ్యక్తిని పిలుస్తున్నాను. సార్ రండి సార్..
ఇంతలో ఒక తారు డబ్బా లాంటి వ్యక్తి ఒకతను వచ్చాడు. అతని పేరు "చికాగో చిన్నయ్య"
బె.బ: నే పోతున్నా, ఇతని జన అజ్ఞాన వేదిక దెబ్బకు ఇప్పటికే మెదడు బ్లాక్ అయ్యింది.
మ.రౌ: ఏంటి చిన్నయ్య గారు ఇలా వచ్చారు.
చి.చి: ఏం లేదు. ఈ మధ్య ప్రజలు మమ్మలని గుర్తు పట్టడం లేదు. అందుకని ఏదో ఒక చోట దూరాను. మా శిష్యుడి ప్రజ్ఞ చూసి సంతోషంతో పొంగిపోతున్నాను.
మ.మె: (కళ్ళ నిండా నీళ్ళతో) అది మీ గొప్పతనం సార్...
మ.రౌ: ప్రజ్ఞా?? దేని గురించి మాట్లాడుతున్నావ్ బాబూ?
చి.చి: అదే మా వాడి కథల గురించి. ఇస్త్రీ వాద కథలు అంత గొప్ప ఎవరు రాశారు?
మ.రౌ: మీ వాడి కథలలో ఏ అమ్మాయికి చదువు ఎందుకు రాదు?
మ.మె: అది ఈ పురుషాధిక్య సమాజంలో ఆడది చేసుకున్న పాపం.
మ.రౌ: ఈ తుగ్లక్ గాడు ఇలాగే బుర్ర తింటూ ఉంటాడు, మీరెళ్ళి పని చూస్కోండి. ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రొగ్రాం చూసిన అందరికి వసుదేవుడి పాదాభివందనం.
-కార్తీక్