పాహిమాం పాహి

9/25/2009 - రాసింది karthik at Friday, September 25, 2009

మహిషాసురిడిని సమ్హరించిన మైసురు చాముండీ దేవి అందుకొ మా ప్రణామాలు..
బెజవాడలో భక్తుల కొంగుబంగారమైన ఓ దుర్గమ్మా ఇవే మా నమస్సులు
వారణాసిలో వెలసిన ఓ విశాలాక్షీ ఇదుగోనమ్మా మా వందనాలు
కాంచీపురమునకు ఏతెంచిన ఓ కామాక్షీ పాహిమాం పాహి
మీనాక్షిగా మధురైనేలుతున్న ఓ మహశక్తి ప్రణమామ్యహం
గంగమ్మను భువి మీదకు సాగనంపుతూ రుషీకేశమున వెలసిన ఓ చండీదేవి నమోనమ:
భక్తుల మనవిని మన్నించుటకు హరిద్వారమున వెలసిన ఓ మనసా దేవి శరణు శరణు.
మహంకాళిగా ఉజ్జైనీ నగరాన వెలసిన ఓ జగన్మాతా జేజేలు
ముంబై మాహానగరాన వెలసిన ఓ మహాశక్తీ శరణు తల్లీ శరణు..
గంగా సంగమానికి సాక్షీభూతంగా నిలిచిన ఓ కలకత్తా కాళీ వందనం అభివందనం


ఏ ఊరికేగినా ఏ వాడన వెలసినా తల్లీ పరాశక్తీ నువ్వే దిక్కు,
రక్షమాం రక్ష
పాహిమాం పాహి
రేపు దుర్గాష్టమి. ఈ సందర్భంగా సకల ప్రాణి కోటికీ మంచి జరగాలని, ఆ అమ్మ కరుణ అందరి మీద ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నాను.

సర్వేజనా సుఖినోభవంతు
-కార్తీక్