గ్యాంగ్ లీడర్!!!

8/24/2007 - రాసింది karthik at Friday, August 24, 2007
మరొ సారి నా స్కూలు రోజులకు వెళ్ళక తప్పదు !!!
అవును మరి మేగా స్టార్ చిరు, విజయశాంతి కాంబినేషన్ లో "గ్యాంగ్ లీడర్" రిలీజ్ అయ్యింది అప్పుడె.
నేను స్కూల్లొ అలవాటు గా నా క్లాస్ లొ జరుగుతున్న హింది కాకుండా పక్క క్లాస్ లొ తెలుగు సర్ చెపుతున్న కథ వింటున్నాను.
ఒక్క సారిగా టీచర్ "కార్తికేయ" అని పిలిస్తె కథ లొ నుంచి మళ్ళీ ఈ క్లాస్ అనే లొకం లొకి వచ్చా.
విషయం ఏమనగా నాకోసం ఇంటి దగ్గర నుంచి ఏవరో వచ్చారు. వెళ్ళీ చూడగా ఆ వచ్చింది మా సొదర రత్నం. నాతొ ఏమి చెప్పకుండా "మీ మేడం తో మట్లాడు అని అన్నాడు. నాకు చాలా భయమేసింది. మరొసారి వేప మండల కార్యక్రమం తప్పదు అని డిసైడ్ అయ్యను. అంతలొ మా మేడం "మీరు తీసుకుని వెళ్ళండి" అని చెప్పారు. నాకు అంతా గందరగోళంగా, ఆది వారం డిడి-1 లొ "బధిరులకు వార్తలు" చూస్తున్న ఫీలింగ్ కలిగింది. మా అన్న విషయం చెప్పకుండా "ఇంటికి పద" అన్నాడు.
ఇంటికి వెళ్ళగానే తెలిసింది ఏమనగా మనం సినిమా వెళ్ళుటక్కు స్కూల్లొ ఊరికి వెల్తున్నామని చెప్పి పర్మిషన్ తీసుకున్నారు. నేను చాలా హ్యాపి గా ఫీల్ అయ్యాను. ఎందుకంటె ఎప్పుడో కాని అమ్మ స్ఖుల్ కి ఎగరకొత్తడనికి పర్మిషన్ ఇవ్వదు. అందరం వెంటనె థియేటర్ కు వెళ్ళాము. ఎలగో టికెట్స్ తీసుకుని సీట్స్ లొ కూర్చున్నాం. ఫస్ట్ పాట వరకు బాగనె సాగింది. మా అన్న నా చెవిలో "మేడం" అన్నడు, కాని చిరు డాన్స్ ముందు మనకు ఏమీ కనిపించలేదు. కాని మా అన్న నన్ను ఎత్తుకుని వెరే సీట్ లో కూర్చో పెట్టాడు. అప్పుడు చూసాను నేను మా మేడం ని. ఒక్క నిమిషం లో ఏడుపు వచ్చింది. కాని మా అన్న నన్ను ఆమె చూడకుండా కవర్ చేసాడు. అప్పుడు కొంత ధైర్యం వచ్చింది. కాని మా అక్క వాళ్ళు మీ మేడం కు చెప్తాం అని బెదిరించటం మొదలుపెట్టారు. :(
ఈ విధంగా సినిమా చూసి మా మేడం చూడకుండా బయట పడ్డాను.*తన బ్లాగ్ తో నాకు స్పూర్తిగా నిలిచిన త్రివిక్రం గారు మరో వారం లొ ఒక ఇంటి వారౌతున్నారు. ఈ సందర్భంగా త్రివిక్రం గారికి నా హార్ధిక శుభాకాంక్షలు.