విజయ సౌరభాలలో గుండమ్మ కథ

5/23/2011 - రాసింది karthik at Monday, May 23, 2011
చిత్రమాలిక విజయసౌరభాలు  కేటగిరీ లో ఈ నెల  గుండమ్మ కథ సినిమా గురించిన వ్యాసం ప్రచురింపబడింది.. ప్రముఖ బ్లాగర్ మాలాకుమార్ గారు ఈ వ్యాసం రాశారు..