ఇన్సురెన్సె..

11/15/2007 - రాసింది karthik at Thursday, November 15, 2007
ఈ టపా లో కల్పితాలు ఏమీ లేవు. అన్ని మాటలు రెండు వారాల క్రితం జరిగినవి.
నాకు ఈ మధ్యనే వచ్చిన ఫొన్ కాల్ అచ్చ తెలుగులో

నేను:హల్లొ..
అటు వైపు:గుడ్ మార్నింగ్ సర్..థిస్ ఇజ్ శరవణన్ ఫ్రం యెస్.బి.ఐ.------ కాన్ ఐ స్పీక్ టు కార్తికేయన్? (ఈ అరవ మొహాలు నా పేరు శుద్దంగా వాళ్ళ జీవితం లో పలకలేరు :( )

నిజమైన అర్థం: ఆ.. కార్తికేయ దొరికినావు కద!! ఈ రోజు నువ్వు ఫినిష్.

నేను:ప్లీజ్ టెల్ మీ
అటు వైపు: సర్ వియ్ హ్యవ్ అ వెరి గుడ్ పాలసి ఫార్ యు. ఇఫ్ యు పే 340 పర్ మంత్ యువర్ మథర్ మిస్సెస్ భారతి విల్ గెట్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ 4.5 లాఖ్స్ ఆఫ్టర్ 1.5 ఇయర్స్.
నిజమైన అర్థం: మీరు నెలకు 340 రుపాయలు మాకు ఇస్తే మేము 1.5 సంవత్సరముల తరువాత మీ తల్లి గారికి 4.5 లక్షల రుపాయలు ఇస్తాం.

నేను: రియల్లి???
నిజమైన అర్థం: ఆహా యెస్.బి.ఐ వాళ్ళు ఎంత మంచి వాళ్ళు!! మా అమ్మ గురించి తెలుసుకుని మరీ డబ్బులు ఇస్తున్నారు. జజ్జినక జజ్జినక!!!
అటు వైపు: యెస్ సర్ ..
నిజమైన అర్థం: పడ్డావురా.. రేయ్! నువ్వు ఖతం (ఇది తమిళ భాషలొ ఎందుకంటె వాళ్ళు హింది ద్వేషులు కద మరి)
అటు వైపు: ఆల్సొ వియ్ రికగ్నైజ్డ్ యు ఆజ్ ఆన్ ఎస్టీమడ్ కస్టమర్ సో వి య్ హ్యవ్ ఇంక్లూడెడ్ నాచురల్ డెత్ ఆల్సొ.
నిజమైన అర్థం: నువ్వు చచ్చె వరకు వదలం హే హే హే..
నేను: వాట్!!! వై షుడ్ ఇ డై?
నిజమైన అర్థం:నేను మా అమ్మకు ఒక్కగా నొక్కణ్ణి వర ప్రసాదిని!! నేను ఛస్తె చావను..
అటు వైపు: వాట్ కార్తికేయన్ సర్ హౌ విల్ యువర్ మథర్ గెట్ మనీ?
నిజమైన అర్థం: ఓరి నీ xxx(censored)..నువ్వు చస్తే కద మాకు మనశ్శాంతి (ఇది కూడా తమిళ భాష లో నే..కరుణ నిధి కళ్ళద్దాల మీద ఒట్టూ)
నేను: బట్ ఐ యాం నాట్ ఇంటెరెస్టెడ్.
నిజమైన అర్థం: నీ దుంపతెగ నాకు అదే పని మిగిలిందా!!
అటు వైపు: వాట్ సార్ ఆజ్ యు ఆర్ ఎ న్యు కస్టమర్ వియ్ హ్యవ్ ఇంక్లూడెడ్ సూసైడ్ ఆల్సొ
నిజమైన అర్థం: ఎలగోలా చావు లేక పోతే మేము చంపుతాం.
నేను: హెల్ విత్ యువర్ పాలసి!!!
ఫొన్ కట్..
---------------------------------
ప్రకటన: మద్రాసు లో తంగ వేల్, శరవణ వేల్, చిటికెన వేల్, బొటన వేల్, అని నలుగురు కోతి నాయళ్ళూ రాతి యూగం లో వుండేవారని తెలిసింది. ఇప్పుడు వాళ్ళ వంశీకులైన తంగ వేల్ పందికుమార్, చిటికెన వేల్ క్రోధనిధి ా నాయకత్వం లొ ఆ కోతి మూక ఇలా ప్రజల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నరు. కనుక 9144--- అని ఫొన్ లో క్నపడితె వెంటనె ఫొన్ కట్ చెయ్యండి.